About the project - Greek

Στόχοι του Έργου
Ευρύτερος στόχος
Εκπαίδευση εμπειρογνωμόνων για τη διαχείριση των υδατικών πόρων στα Δυτικά Βαλκάνια (ΔΒ) σύμφωνα με τις εθνικές πολιτικές και τις πολιτικές της ΕΕ.
Συγκεκριμένοι στόχοι
·    Βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων και δεξιοτήτων των AEIτων Δυτικών Βαλκανίων με την ανάπτυξη νέων και πρωτοποριακών προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων (ΔΥΠ) σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Μπολόνια και τα εθνικά πρότυπα πιστοποίησης έως τον Οκτώβριο του 2021
·    Σχεδιασμός και υλοποίηση επτά νέων και σύγχρονων εργαστήριων σε AEIτων Δυτικών Βαλκανίων  σε συνεργασία με τους ΕΕ εταίρους έως τον Νοέμβριο του 2019
·    Ανάπτυξη και υλοποίηση μαθημάτων δια βίου μάθησης (LLL) για τον τομέα των υδάτων σύμφωνα με την Οδηγία-Πλαίσιο για το Νερό της ΕΕ μέχρι τον Ιανουάριο του 2021
 
 
Πακέτα εργασίας
ΠΕ1 Ανάλυση της διαχείρισης των υδατικών πόρων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων
Η αναγνώριση των περιφερειακών ζητημάτων που σχετίζονται με τη διαχείριση των υδατικών πόρων στην περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων θα γίνει στο ΠΕ1. Το αποτέλεσμα αυτής της δραστηριότητας θα χρησιμοποιηθεί για την προετοιμασία των επαγγελματιών στον τομέα των υδάτων στις χώρες εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων.
Ένα τριήμερο σεμινάριο για τις καινοτόμες πρακτικές στον τομέα των υδάτων της ΕΕ θα διεξαχθεί στο BOKU, όπου θα αναλυθούν και θα παρουσιαστούν θέματα που σχετίζονται με τον τομέα των υδάτων στην ΕΕ.
Η γενική επισκόπηση των υφιστάμενων επιτυχημένων μοντέλων εκπαίδευσης στον τομέα της ΔΥΠ των ΑΕΙ της ΕΕ και η συγκριτική ανάλυση με τα υπάρχοντα προγράμματα σπουδών στις χώρες-εταίρους των Δυτικών Βαλκανίων, θα αποτελέσουν τις βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τον ορισμό και την ανάπτυξη των νέων κύκλων μαθημάτων και των βασικών προγραμμάτων σπουδών στις χώρες των ΔΒ.
Το ΠΕ1 υποδιαιρείται σε πέντε δράσεις:
* A1.1 Προσδιορισμός περιφερειακών θεμάτων που σχετίζονται με τη ΔΥΠ στα ΔΒ
* A1.2 Ανάλυση των καινοτομιών της ΕΕ στην πολιτική για τα ύδατα και των συστάσεων και της νομοθεσίας της ΕΕ στον τομέα των υδάτων
* A1.3 Ανάλυση των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών που σχετίζονται με τη ΔΥΠ τόσο στις χώρες εταίρους της ΕΕ όσο και στις χώρες των ΔΒ
* A1.4 Αναγνώριση των απαιτούμενων εργαστηριακών πόρων στα ΑΕΙ των ΔΒ και ευθυγράμμιση με τον εργαστηριακό εξοπλισμό των ΑΕΙ της ΕΕ
* A1.5 Συνάντηση εργασίας για καινοτόμες πρακτικές στον τομέα των υδάτων της ΕΕ: ​​εμπόδια και ευκαιρίες
 
 
Τύποςπαραδοτέου: Προετοιμασία
ΥπεύθυνοςΠΕ:  University of Natural Resources and Life Sciences, Vienna
Ημερομηνία έναρξης: 15-11-2018
Ημερομηνίαλήξης: 14-06-2019
 
 
ΠΕ2 Ανάπτυξη προγράμματος σπουδών σε συμφωνία με τις τάσεις της ΕΕ
 
Το νέο πρόγραμμα σπουδών βασισμένο σε επιδεξιότητες (competencebased) και η ενίσχυση των υφιστάμενων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών που ευθυγραμμίζονται με τις τάσεις της ΕΕ θα καθορίσει επακριβώς τις ικανότητες των εκπαιδευτικών, τα μαθησιακά αποτελέσματα, το περιεχόμενο των μαθημάτων και τα προγράμματα διδασκαλίας. Επιπλέον, θα εξασφαλίσει τη βιωσιμότητα και την εφαρμογή των μεταπτυχιακών προγραμμάτων μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Στο ΠΕ2 το εκπαιδευτικό προσωπικό των ΔΒ θα εκπαιδευτεί σε χώρες εταίρους της ΕΕ στην εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων διδασκαλίας στον τομέα της ΔΥΠ. Καθένα από τα ΑΕΙ των ΔΒ θα καθορίσει την τοπική ομάδα εργασίας που θα είναι υπεύθυνη για την ενίσχυση των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών. Οι ομάδες εργασίας θα βρίσκονται υπό την επίβλεψη και τον έλεγχο της Επιτροπής Διαχείρισης Έργων (ProjectManagementCommittee). Όλες οι προκαταρκτικές εκθέσεις και τα καθορισμένα προγράμματα σπουδών θα προετοιμαστούν και θα αναλυθούν στις συναντήσεις εργασίας και οι σύντομες περιγραφές τους θα υποβληθούν στη Συντονιστική Επιτροπή (SteeringCommittee) για την τελική αναθεώρηση και έγκριση.
Θα αναπτυχθεί μοναδικό σύνολο μαθημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για τον καθορισμό των βασικών προγραμμάτων σπουδών στις χώρες εταίρους του ΔΒ και θα προετοιμαστεί κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό. Η ειδική ευθύνη των εταίρων από τις χώρες της ΕΕ είναι να εξασφαλιστεί μια σύγχρονη και καινοτόμος προσέγγιση στη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και μεθοδολογιών διδασκαλίας.
Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν ουσιώδη διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων σπουδών των ΑΕΙ των εταίρων και των διαφορετικών εθνικών συνθηκών που σχετίζονται με τη διαπίστευση (accreditation), θα απαιτηθεί κάποια προσαρμογή βάση του εθνικού πλαισίου που διέπει τα προγράμματα σπουδών. Για να αποφευχθούν καθυστερήσεις στη διαπίστευση κατά τη διάρκεια του δεύτερου έτους του έργου, θα καταβληθούν ιδιαίτερες προσπάθειες και θα καταρτιστούν ακριβή σχέδια διαπίστευσης για κάθε ΑΕΙ των ΔΒ.
Το WP2 υποδιαιρείται σε πέντε δράσεις:
* A2.1 Ανάπτυξη συγκεκριμένων ικανοτήτων και μαθησιακών αποτελεσμάτων στα προγράμματα σπουδών στα ΔΒ
* A2.2 Ανάπτυξη περιεχομένου και προγραμμάτων μαθημάτων
* A2.3 Βελτίωση των υφιστάμενων και ανάπτυξη νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών στη ΔΥΠ στα ΔΒ.
* A2.4 Πιστοποίηση μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
* A2.5 Θεματική εκπαίδευση του διδακτικού προσωπικού για την απόκτηση νέων μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης
* Α2.6 Αγορά βιβλίων, λογισμικού και εργαστηριακού εξοπλισμού
 
Τύποςπαραδοτέου: Ανάπτυξη
ΥπεύθυνοςΠΕ:  Aristotle University of Thessaloniki
Ημερομηνίαέναρξης: 15-11-2018
Ημερομηνίαλήξης: 14-09-2020
 
 
ΠΕ3 Ανάπτυξη εκπαιδεύσεων για επαγγελματίες στον τομέα των υδάτων
 
Η ανάλυση των αναγκών στον τομέα των υδάτων στις χώρες-εταίρους των ΔΒ θα γίνει με στόχο τον εντοπισμό κενών γνώσης και οργάνωσης και την ανάπτυξη αποτελεσματικών προγραμμάτων κατάρτισης για τους επαγγελματίες στον τομέα των υδάτων. Στο πλαίσιο του ΠΕ3 θα δημιουργηθεί ο κατάλογος των υπαρχόντων προγραμμάτων δια βίου μάθησης στις χώρες της ΕΕ, προκειμένου να βοηθηθούν οι εταίροι των ΔΒ να αναπτύξουν αποτελεσματικά τις δράσεις κατάρτισης για τους επαγγελματίες στον τομέα των υδάτων. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης θα χρησιμεύσουν για να αποφασιστεί ποιες συγκεκριμένες περιοχές στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων θα καλυφθούν από προγράμματα κατάρτισης, λαμβάνοντας υπόψη την ιδιαιτερότητα κάθε χώρας-των ΔΒ. Οι επιλεγμένοι καθηγητές από τα ΑΕΙ των ΔΒ θα προετοιμάσουν προγράμματα κατάρτισης που θα εφαρμοστούν σε εθνικό επίπεδο και θα διεξάγουν τριήμερη εκπαίδευση με συμμετοχή ενδιαφερόμενων επαγγελματιών στον τομέα των υδάτων, εκπροσώπους κυβερνητικών φορέων και άλλων ενδιαφερομένων (30 συμμετέχοντες ανά κατάρτιση).
Προκειμένου να εξασφαλισθεί ότι τουλάχιστον 1050 ερωτηθέντες ή 150 ανά εταίρο των ΔΒ θα συμμετάσχουν στη διαδικασία, θα εφαρμοστεί ψηφιακό μάρκετινγκ και διαφημιστικές εκστρατείες σε έντυπα και διαδικτυακά μέσα. Ως εκ τούτου, η δράση A3.2 θα είναι άμεσα συνδεδεμένη με το δράση A6.2, δηλαδή με διαφημιστικές καμπάνιες.
Το ΠΕ3 υποδιαιρείται σε τρεις δράσεις:
* A3.1 Εισαγωγή με μαθήματα δια βίου μάθησης για επαγγελματίες στον τομέα των υδάτων της ΕΕ
* A3.2 Ανάλυση των αναγκών του τομέα του νερού για μαθήματα δια βίου μάθησης στα ΔΒ
* A3.3 Ανάπτυξη περιεχομένου κατάρτισης και αντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού
Τύποςπαραδοτέου: Ανάπτυξη
ΥπεύθυνοςΠΕ:  University of Pristina in Kosovska Mitrovica
Ημερομηνία έναρξης: 15-12-2018
Ημερομηνία λήξης: 14-03-2020
 
 
ΠΕ4 Εφαρμογήτωναναπτυγμένωνμεταπτυχιακώνπρογραμμάτωνσπουδώνκαιεκπαιδεύσεων
 
Σε αυτό το ΠΕ οι φοιτητές θα εγγραφούν σε προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών  στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Η εγγραφή θα διεξαχθεί σύμφωνα με τις νομικές διαδικασίες των ΑΕΙ των ΔΒ. Οι σπουδές θα περιλαμβάνουν διδασκαλία, μάθηση, άσκηση, αξιολόγηση και εξετάσεις. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν στα νεοσυσταθέντα και εξοπλισμένα εργαστήρια.
Η αυτοαξιολόγηση σχετικά με την ποιότητα των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών θα πραγματοποιείται τακτικά, δύο φορές το χρόνο, κατά τη διάρκεια των χειμερινών και θερινών εξαμήνων.
Τα μαθήματα δια βίου μάθησης για επαγγελματίες στον τομέα των υδάτων θα οργανωθούν με στόχο την ευαισθητοποίηση σχετικά με τις καινοτόμες λύσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στον τομέα των υδάτων. Οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν από τα μέσα ενημέρωσης και τις εφημερίδες σχετικά με τους όρους και το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Οι εκπαιδεύσεις θα γίνονται στα κέντρα διά βίου μάθησης στα πανεπιστήμια (όπου ισχύει) και το πιστοποιητικό απόκτησης βασικών δεξιοτήτων στη ΔΥΠ θα δίνεται μετά το πέρας της εκπαίδευσης.
Το πρόγραμμα σπουδών της δια βίου μάθησης εκπαίδευσης για επαγγελματίες στον τομέα των υδάτων, θα αυτοξιολογούνται από τους εκπαιδευομένους.
Το WP4 υποδιαιρείται σε τέσσερις δράσεις:
* A4.1 Εφαρμογή αναπτυγμένων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών
* A4.2 Εκπαίδευση για επαγγελματίες στον τομέα των υδάτων
* A4.3 Αυτοαξιολόγηση βασικών προγραμμάτων σπουδών
* A4.4 Αυτοαξιολόγηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για επαγγελματίες του τομέα των υδάτων
Τύποςπαραδοτέου: Ανάπτυξη
ΥπεύθυνοςΠΕ:  Norwegian University of Life Sciences
Ημερομηνία έναρξης: 15-10-2020
Ημερομηνία λήξης: 14-11-2021
 
 
ΠΕ5 Διασφάλιση ποιότητας και παρακολούθηση
 
Η διασφάλιση και παρακολούθηση της ποιότητας του έργου SWARM θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
1) Η εσωτερική αξιολόγηση της διασφάλισης της ποιότητας θα περιλαμβάνει αξιολογήσεις που θα διενεργούνται από την Επιτροπή Διασφάλισης Ποιότητας (QAC), αποτελούμενη από μέλη από τα ακόλουθα ΑΕΙ: NMBU, UACEG, UNIRIFCE και UL ως επικεφαλής του ΠΕ5. Οι εκθέσεις σχετικά με την πρόοδο της ποιότητας του έργου θα παραδίδονται από όλους τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, δύο φορές το χρόνο. Η QAC θα συντάσσει εκθέσεις ποιότητας δύο φορές το χρόνο και θα τις αποστείλει στην SteeringCommittee.
2) Η εξωτερική αξιολόγηση της ποιότητας θα καταστεί δυνατή μέσω της συνεχούς παρουσίασης των δραστηριοτήτων του έργου και των παραδοτέων στο δικτυακό τόπο του έργου καθώς και της δημοσίευσής τους σε δημόσια μέσα (εφημερίδες, περιοδικά, ηλεκτρονικά μέσα κ.λπ.). Ο εξωτερικός αξιολογητής θα αναλάβει ως υπεργολάβος για την εξωτερική αξιολόγηση των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων των έργων.
3) Θα εφαρμοστεί καθοδήγηση μεταξύ των έργων, δηλ. τα μέλη της ομάδας έργου θα επικοινωνήσουν με μέλη άλλων προγραμμάτων που εκτελούνται ή/και ολοκληρώθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+  σε παρόμοια πεδία.
Οι συνεδριάσεις της επιτροπής διασφάλισης ποιότητας θα διεξάγονται δύο φορές το χρόνο και θα είναι ανοικτές για τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των μελών της ομάδας έργου.
Τα πρότυπα και οι κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση της ποιότητας στον ευρωπαϊκό χώρο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπτύχθηκε από την ENQA(EuropeanAssociationforQualityAssuranceinHigherEducation)(Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διασφάλιση της ποιότητας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση), γνωστή και ως συνθήκη της Μπολόνια 2005, θα ληφθούν ως σημείο αναφοράς, συνεχούς βελτίωσης.
Οι δείκτες επιτυχίας του έργου που προσδιορίζονται στο πλαίσιο του πίνακα λογικής πλαισίου (LogicalFrameworkMatrix-LFM) και οι δείκτες βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων επιπτώσεων που προσδιορίζονται στο τμήμα Gτης παρούσας πρότασης, θα χρησιμοποιηθούν ως βάση για τη συνεχή αξιολόγηση της προόδου του έργου SWARM.
Το WP5 υποδιαιρείται σε πέντε δράσεις:
* A5.1 Ανάπτυξη του Σχεδίου Ποιότητας και Διασφάλισης
* A5.2 Τακτικές συνεδριάσεις της επιτροπής διασφάλισης ποιότητας
* A5.3 Εξωτερική αξιολόγηση του έργου
* A5.4 Εξωτερικός δημοσιονομικός έλεγχος
* A5.5 Καθοδηγήση μεταξύ έργων
Τύπος παραδοτέου: Διασφάλιση ποιότητας
ΥπεύθυνοςΠΕ:  Universidade de Lisboa
Ημερομηνίαέναρξης: 15-12-2018
Ημερομηνία λήξης: 14-11-2021
 
 
ΠΕ6 Διάδοση και Αξιοποίηση των αποτελεσμάτων
 
Η διάδοση του έργου θα περιλαμβάνει θεσμικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο δραστηριοτήτων. Θα επικεντρωθεί στην προώθηση του ίδιου του έργου, των στόχων του και των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων και συμμετεχόντων και στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τα δυνητικά οφέλη των αποτελεσμάτων του έργου.
Ένα από τα πρώτα καθήκοντα στο ΠΕ6 είναι η ανάπτυξη της ιστοσελίδας του έργου, η οποία θα χρησιμοποιηθεί για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων του έργου. Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προώθηση του έργου σε κοινωνικά δίκτυα όπως το Facebook, το LinkedInκαι το Instagram. Η εκστρατεία ευαισθητοποίησης θα περιλαμβάνει διαφημίσεις στην τηλεόραση, το ραδιόφωνο και τις on-lineή έντυπες εφημερίδες.
Ιδιαίτερη προσοχή θα δοθεί στην προώθηση των νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών σε ΑΕΙ των ΔΒ και στην ανάπτυξη μαθημάτων δια βίου μάθησης για επαγγελματίες στον τομέα των υδάτων. Θα διοργανωθούν προωθητικές ενέργειες για τα Ιδρύματα των ΔΒ  με τη χρήση στρογγυλών τραπεζιών και ημερών πληροφόρησης, προκειμένου να προωθηθούν οι εκπαιδευτικές και οι μεταπτυχιακές σπουδές στον τομέα της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Όλαταγεγονόταθαεμφανίζονταιστονιστότοποτουέργου.
 
 
Ως μακροπρόθεσμη προοπτική του έργου SWARM είναι απαραίτητο να αυξηθεί η ευαισθητοποίηση του κοινού και των κρατικών αρχών για τη σημασία της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί κυρίως μέσω της διανομής ενημερωτικών φυλλαδίων που θα στοχεύουν στην  παροχή όλων των σχετικών πληροφοριών στους ενδιαφερομένους, καθώς και τη δημοσίευση πληροφοριών σχετικά με το έργο SWARM στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.
Οι περισσότεροι από τους δείκτες απόδοσης είναι ποσοτικοποιήσιμοι (οι ελάχιστες ποσότητες θα καθοριστούν στο σχέδιο διάδοσης και αξιοποίησης). Ο αντίκτυπος της διάδοσης θα μετρηθεί εν μέρει με άμεσα μετρήσιμους δείκτες (αριθμός συμμετεχόντων, κυκλοφορία περιοδικών, συμμετέχοντες στην κατάρτιση) και εν μέρει με έμμεσους μετρήσιμους δείκτες (επισκέπτες ιστοσελίδων κ.λπ.).
Η βιωσιμότητα θα εκφράζεται με τα εξής:
1) Τα ΑΕΙ των ΔΒ θα συνεχίσουν να εφαρμόζουν τα αναπτυγμένα μεταπτυχιακά προγράμματα. Τα μεταπτυχιακά στο πλαίσιο του SWARM θα χρηματοδοτηθούν τόσο από δημόσιες πηγές (εθνικούς προϋπολογισμούς για την εκπαίδευση) όσο και από ιδιωτικές πηγές (αμοιβές φοιτητών), καθώς και από τις ενδεχόμενες υποτροφίες που θα προσφέρουν οι ενδιαφερόμενες εταιρείες.
2) Τα διαμορφωμένα μαθήματα δια βίου μάθησης για επαγγελματίες στον τομέα των υδάτων θα προσφερθούν σε όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς. Τα έξοδα συμμετοχής που καταβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους φορείς (δημόσιες υπηρεσίες, επιχειρήσεις, ιδιώτες) θα καλύψουν τα έξοδα για τα μαθήματα, μετά την υλοποίηση του έργου.
3) Τα ΑΕΙ θα συνεχίσουν να διατηρούν τα διαμορφωμένα εργαστήρια και το νέο περιβάλλον διδασκαλίας. Τα ΑΕΙ του SWARM θα χρησιμοποιήσουν τους δικούς τους προϋπολογισμούς για να διατηρήσουν τα εργαστήρια και το νέο περιβάλλον διδασκαλίας μετά την ολοκλήρωση του έργου.
Μετά το έτος 2021, τα ΑΕΙ των ΔΒ θα βελτιώσουν την ποιότητα της εκπαίδευσης σε επίπεδο ΕΕ και θα είναι καλά προετοιμασμένα για περαιτέρω διεθνή επιστημονικά, εκπαιδευτικά και ερευνητικά προγράμματα.
Το WP6 υποδιαιρείται σε επτά δράσεις:
* A6.1 Δημιουργία Σχεδίου Διάχυσης & Εκμετάλλευσης
* A6.2 Ανάπτυξη δικτυακού τόπου έργου και διαφημιστικού υλικού
* A6.3 Ημέρες ενημέρωσης για εγγραφή φοιτητών
* A6.4 Στρογγυλές τράπεζες με μη ακαδημαϊκό τομέα
* A6.5 Χειμερινά / καλοκαιρινά σχολεία
* A6.6 Συμπόσιο για την προώθηση WRM στην WB
Τύπος παραδοτέου: Διάδοση και Αξιοποίηση
Υπεύθυνος ΠΕ: UniversityofNis
Ημερομηνία έναρξης: 15-11-2018
Ημερομηνία λήξης: 14-11-2021
 
 
WP7 Projectmanagement
Η υλοποίηση του SWARMθα εξασφαλιστεί από τον νόμιμο εκπρόσωπο Συντονιστή του Έργου - UniversityofNis(UNI). 
Η Επιτροπή Διαχείρισης Έργων (PMC) θα συσταθεί κατά την εναρκτήρια σύνοδο και θα ηγηθεί όλων των δραστηριοτήτων του έργου και θα είναι υπεύθυνη για την επίτευξη των αποτελεσμάτων του έργου. Το UNIθα συντονίσει τις δραστηριότητες του PMCμε τη συμμετοχή και των υπευθύνων εταίρων των άλλων 7 πακέτων εργασίας. Η PMCθα είναι υπεύθυνη για την πλήρη εκτέλεση των δραστηριοτήτων του σχεδίου και θα συντονίζει την καθημερινή διαχείριση του έργου. Με αυτόν τον τρόπο θα είναι δυνατή η επίτευξη της κατάλληλης ισορροπίας μεταξύ της ανάθεσης ευθυνών και της διατήρησης του συνολικού ελέγχου των επιδόσεων του προσωπικού του έργου.
Επίσης, κατά την εναρκτήρια συνάντηση (Kick-Off) θα συγκροτηθεί η Steering Committee η οποία θα αποτελείται από έναν εκπρόσωπο από κάθε εταίρο του έργου SWARM. Στο τέλος κάθε έτους έργου, η επιτροπή εποπτείας θα αξιολογεί τις υλοποιούμενες δραστηριότητες και τα αποτελέσματα και θα καταρτίζει λεπτομερέστερο σχέδιο για την επικείμενη περίοδο και θα εξασφαλίζει την εκμετάλλευση των αποτελεσμάτων του έργου.TheSWARMprojectleadershipwillbeensuredbythelegalrepresentativeoftheProjectCoordinator- UniversityofNis(UNI). 
Ο συντονιστής του έργου θα έχει τον κρίσιμο ρόλο σε όλες τις οργανωτικές δραστηριότητες του SWARMκαι θα είναι υπεύθυνος για την επίτευξη των παραδοτέων του έργου. Κάθε μέλος της ομάδας έργου αναμένεται να δημιουργήσει την ομάδα τοπικής υποστήριξης που είναι υπεύθυνη για τη διοίκηση και την ομαλή υλοποίηση των οικονομικών θεμάτων.
Επιπρόσθετα, θα δημιουργηθεί οδηγός διαχείρισης και αναφοράς του έργου, συμπεριλαμβανομένου του ειδικού κεφαλαίου σχετικό με τη διαχείριση κινδύνων.
Το ΠΕ7 περιλαμβάνει επίσης την υποβολή εκθέσεων και την επικοινωνία με τηνEACEA. Ως συνοπτικές δραστηριότητες διαχείρισης, δύο εκθέσεις (ενδιάμεση και τελική) θα υποβληθούν στον EACEA.
Το WP7 υποδιαιρείται σε έξι δράσεις:
* A7.1 Οργάνωση εναρκτήριας (Kck-off) συνάντησης
* A7.2 Εναρκτήρια (Kck-off) συνάντηση στις Βρυξέλλες
* A7.3 Ανάπτυξη οδηγού διαχείρισης έργου
* A7.4 Συνεδριάσεις τακτικής συντονιστικής επιτροπής και διαχείρισης έργου
* A7.5 Συνήθης συντονισμός των δραστηριοτήτων του έργου
* A7.6 Υποβολή ενδιάμεσων και τελικών εκθέσεων
Τύπος παραδοτέου: Διαχείριση
Υπεύθυνος ΠΕ:  UniversityofNis
Ημερομηνία έναρξης: 15-11-2018
Ημερομηνία λήξης: 14-11-2021
 
 

Partners